تولید محتوای ویدیویی به مناسبت روز جهانی صلح با همراهی سفارت های فیلیپین، اتریش و مدارس کره و هند در تهران...

کنسرت مشترک ارکستر ایستگاه و سفارت ایتالیا در ایران با حضور مایسترو دینو دِ پالما در اقامتگاه سفیر محترم ایتالیا...

همکاری ایستگاه در پروژه‌ی بین المللی اجرای قطعه‌ی دختر بویراحمدی با موسسه‌ی فرهنگ در آمریکا به مناسب نوروز...

همکاری ارکستر ایستگاه در پروژه‌ی بین المللی اجرای قطعه‌ی شکوفه با موسسه‌ی فرهنگ در آمریکا...