همکاری ایستگاه در پروژه‌ی بین المللی اجرای قطعه‌ی پرسون پرسون با موسسه‌ی فرهنگ در آمریکا به مناسبت یلدا...

تولید محتوای ویدیویی به مناسبت روز جهانی کودک با همراهی سفارت و انجمن فرهنگی اتریش در ایران...

تولید محتوای ویدیویی به مناسبت روز جهانی صلح با همراهی سفارت های فیلیپین، اتریش و مدارس کره و هند در تهران...

کنسرت مشترک ارکستر ایستگاه و سفارت ایتالیا در ایران با حضور مایسترو دینو دِ پالما در اقامتگاه سفیر محترم ایتالیا...

همکاری ارکستر ایستگاه در پروژه‌ی بین المللی اجرای قطعه‌ی شکوفه با موسسه‌ی فرهنگ در آمریکا...