EN

انواع ویولن در قرن ۱۶ توسعه یافتند. در آن زمان نام این خانواده viole da braccio نام داشت. انواع ویولن شامل سه گروه سازی؛ ویولن، ویولا و ویولن‌سل (چِلّو) است و ساز کنترباس (باس) با اینکه شباهت زیادی با خانواده ویولن دارد، ولی از این...