کنرست ناصر چشم آذر با اجرای اشکان خطیبی

ارکستر ایستگاه 

ارکستر ایستگاه 

سفیر فرهنگی ایران در بخش خصوصی

سفیر فرهنگی ایران در بخش خصوصی

پروژه‌های ایستگاه

اجرای ریچارد کلایدرمن

ایستگاه – آغاز همنوایی

ایستگاه – آغاز همنوایی

ایستگاه، مجموعه‌ای فرهنگی هنری است که با هدف اعتلای فرهنگ و هنر ایران به همکاری با هنرمندان مطرح ایران و جهان پرداخته است. هدف ایستگاه این است که با استفاده از هنرایران در عرصه‌ی جهانی پیام‌رسان صلح و دوستی باشد.

ایستگاه، مجموعه‌ای فرهنگی هنری است که با هدف اعتلای فرهنگ و هنر ایران به همکاری با هنرمندان مطرح ایران و جهان پرداخته است. هدف ایستگاه این است که با استفاده از هنرایران در عرصه‌ی جهانی پیام‌رسان صلح و دوستی باشد.

آموزش با ایستگاه

ارکستر ایستگاه، بستری است برای آموختن و پرورش هنر اصیل ایرانی. مجموعه‌ی ایستگاه، با هدف ترویج هنر ایرانی، فضایی را فراهم آورده تا علاقه‌مندان و هنرجویان، بتوانند این سنت با ارزش را فراگیری کرده و از آن بهره‌مند شوند.

ارکستر ایستگاه، بستری است برای آموختن و پرورش هنر اصیل ایرانی. مجموعه‌ی ایستگاه، با هدف ترویج هنر ایرانی، فضایی را فراهم آورده تا علاقه‌مندان و هنرجویان، بتوانند این سنت با ارزش را فراگیری کرده و از آن بهره‌مند شوند.

مجله ایستگاه