روز جهانی کودک

 

این ویدئو به مناسبت روز جهانی کودک توسط انجمن فرهنگی سفارت اتریش در تهران و موسسه ارکستر ایستگاه تهیه شده است. این آهنگ یک آهنگ نوستالژیک اتریشی است که فرارسیدن بهار را زمانی که صدای پرنده فاخته در جنگل شنیده می شود جشن می گیرد. حال با شنیدن صدای کودکان، فرصتی برای ما فراهم می شود تا درباره امید و صلح بیندیشیم.

بدون دیدگاه

یک دیدگاه ارسال کنید