EN

ارکستر ایستگاه در روز ملی فیلیپین

همکاری ارکستر ایستگاه با سفارت فیلیپین به مناسبت صد و بیست و سومین روز استقلال فیلیپین