EN

اجرای قطعه دختر بویراحمدی

یکی از دغدغه‌های ارکستر ایستگاه، فرهنگ و هنر و گسترش آن در خارج از ایران برای مخاطبان فارسی‌زبان و مشتاقان فرهنگ و هنر مشرق زمین بوده و سعی داشته است تا تولیدات محتوایی خود را برای رسیدن به این هدف، در نظر بگیرد.

DSC_9327

اجرای قطعه فولک دختر بویراحمدی در مرداد ۱۴۰۱ و در شرایط ویژه اپیدمی کرونا به سفارش کمپانی فرهنگ در آمریکا تولید، تنظیم و اجرا شد که با تلفیقی از نوازندگان زهی، بادی و کوبه‌ای بود. تنظیم مجدد این قطعه برای اجرای زنده، توسط آرمان مهربان (یکی از موزیسین‌های برتر ایران) انجام شد.