استفاده از موسیقی برای درمان (بخش دو)

در این مقاله به تاثیر موسیقی بر نوزادان نارس و خلق و خوی بیماران تحت جراحی می پردازیم :

 

موسیقی برای نوزادان نارس

 

در میان نوزادان نارس، لالایی و موسیقی کلاسیک به نظر می رسد باعث افزایش وزن در آن ها و کاهش رفتارهای پریشان شده که همگی ممکن است باعث کاهش زمان بستری شدن در بیمارستان شود. در نوزادان نارس، قرار گرفتن در معرض موسیقی چنگ منجر به کاهش قابل توجه سطح کورتیزول بزاقی و نرخ (میزان) تنفس پایین تر می شود. در حالی که گوش دادن به موسیقی، باعث به آرامش رسیدن نوزادان و به خواب رفتن آن ها می شود، این کاهش در فعالیت ممکن است سوخت کالری در آن ها را کاهش دهد و در نتیجه باعث افزایش وزن آن ها شده و تسریع در روند ترخیص از بیمارستان را منجر می شود. اثرات سبک موسیقی کانتری، موسیقی پاپ، جاز و سایر انواع موسیقی در نوزادان نارس به طور سیستماتیک با اثرات لالایی و موسیقی کلاسیک مقایسه نشده اند. حتی اثرات موسیقی زنده با موسیقی ضبط شده به طور مستقیم بر روی نوزادان نارس بررسی نشده است.

 

موسیقی و خلق و خو در درمان های پزشکی و بیماران تحت جراحی

 

پخش موسیقی در بخش بیمارستان و حین عمل یا اتاق انتظار می تواند اتمسفری مثبت برای بیماران ، خانواده ها و کارکنان ایجاد کند. ایجاد چنین محیطی می تواند اثرات قابل توجهی بر خلق و خوی بیماران از نظر اضطراب، افسردگی و استرس داشته باشد. علاوه بر این، تغییرات مثبت فیزیولوژیکی مانند افزایش سطح ایمونوگلوبولین بزاقی و کاهش سطح سرمی کورتیزول اغلب با تغییرات در سطح اضطراب و استرس همراه است. به عنوان مثال، موسیقی می تواند خلق و خو را بهبود بخشد و اضطراب را در بیمارنی که تحت عمل جراحی هستند، کاهش دهد. در بررسی اثرات گوش دادن به موسیقی در مورد اضطراب قبل از عمل در مردان تحت جراحی پروستات ، بیمارانی که به موسیقی گوش فرا دادند، به طرز چشمگیری میزان استرس و فشار خون آن ها نسبت به دیگر بیماران کاهش یافت. بیمارانی که قرار است تحت جراحی با بی حسی نخاعی قرار گیرند و به موسیقی گوش داده اند جهت دستیابی به بهبودی و آرامش، به آرامبخش کمتری در مقایسه با گروهی که به موسیقی گوش نداده اند، نیاز دارند. در یک مطالعه از 20 خانم که در انتظار بیوپسی سینه بودند، گروهی که دقایقی به موسیقی گوش دادند، اضطراب کمتری نسبت به بیماران معمول داشتند. به طور مشابه، در تحقیقی دیگر، گوش دادن به موسیقی در طول دوره بعد از عمل جراحی بای پس عروق کرونر بهبود قابل توجهی را در خلق و خوی افراد نشان داد. در مجموع، این مطالعات به طور کلی نشان می دهد اثرات مفید موسیقی درمانی بر پیامدهای روانی در بیماران تحت جراحی؛ هیچ پیامد نامطلوب یا عوارض جانبی ندارد. موسیقی همچنین به خلق و خوی بیماران سرطانی کمک می کند. در یک نمونه بیماران پیوند سلول های بنیادی، کسانی که موسیقی دریافت می کردند به طور قابل توجهی استرس کمتری را به نسبت گروهی که موسیقی گوش نمی دادند، گزارش کردند.

 

 

Standley JM. The effect of music and multimodal stimulation on responses of premature infants in neonatal intensive care. Pediatr Nurs 1998; 24:532–538.
21. Block S, Jennings D, David L. Live harp music decreases salivary cortisol levels in convalescent preterm infants. Pediatr Res 2003; 53:469A.
22. Aldridge D. Music Therapy in Palliative Care: New Voices. London/ Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, 1999.
24. Shertzer KE, Keck JF. Music and the PACU environment. J Perianesth Nurs 2001;16:90 –102.
25. Urakawa K, Yokoyama K. Can relaxation programs with music enhance human immune function? J Altern Complement Med 2004;10:605– 606.
26. Evans D. The effectiveness of music as an intervention for hospital patients: a systematic review. J Adv Nurs 2002;37:8 –18.
27. Yung PM, Chui-Kam S, French P, et al. A controlled trial of music and pre-operative anxiety in Chinese men undergoing transurethral resection of the prostate. J Adv Nurs 2002;39:352–359.
28. Lepage C, Drolet P, Girard M, et al. Music decreases sedative requirements during spinal anesthesia. Anesth Analg 2001;93:912–916.
29. Haun M, Mainous RO, Looney SW. Effect of music on anxiety of women awaiting breast biopsy. Behav Med 2001;27:127–132.
30. Barnason S, Zimmerman L, Nieveen J. The effects of music interventions on anxiety in the patient after coronary artery bypass grafting. Heart Lung 1995;24:124 –132.

بدون دیدگاه

یک دیدگاه ارسال کنید